Van harte welkom op de website van de Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg. Fijn om u te ontmoeten.

Wij zijn een diverse gemeenschap, afkomstig uit alle windstreken (zowel in Nederland als in Luxemburg) en diverse (geloofs)achtergronden. We ontmoeten elkaar rond actuele geloofs- en zingevingsvragen, in de (Nederlandstalige) vieringen op zondag in Roodt-sur-Syre, in gespreksgroepen en andere activiteiten.

De Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg is een open en warme gemeenschap, met respect voor ieders persoonlijke manier van geloven en levensbeschouwing. We laten ons inspireren door de Bijbel, die we lezen met het oog op ons leven en samenleven, zingevings- en levensvragen. Zo komen er verbindingen tot stand met literatuur en poëzie, kunst en muziek, wetenschap, wijsheid- tradities, natuur en cultuur. Maar ook met stilte, en ontzag voor de Eeuwige/God bron van Licht en Liefde. En met een open oog en hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Ontmoeting vinden we belangrijk. Na elke dienst drinken we koffie met elkaar, of ontmoeten we elkaar in activiteiten. Velen zijn op een of andere manier actief in een van de werkgroepen. Zoals het werk voor de vluchtelingenkinderen, de werkgroep vorming en ontmoeting of de pastorale zorg en het omzien naar elkaar.

Op deze website vindt u meer informatie en er volgt van tijd tot tijd meer. Wie u ook bent, wat u ook zoekt: wees welkom! We zien ernaar uit u te ontmoeten.

De mededelingen zijn sinds de corona-crisis vervangen door een digitale nieuwsbrief “Samen op pad”. Hij verschijnt ongeveer 8 tot 10 x per jaar met daarin het laatste nieuws uit de gemeenschap. Oudere nummers kunt u bij de secretaris opvragen.

NPG Samen op Pad maart – april 2024

NPG Samen op Pad januari – februari 2024

Stil ogenblik

Gedicht van Gerrit Achterberg

De torens hadden een stilheid bereikt
die niet was uit te spreken.

” Antwoord “

Sonnet van Gabriël Smit, geschreven in
opdracht van de NCRV (1975), voor een radiorubriek.

‘Waar het visioen ontbreekt’, schreef de beroemde
theologe Dorothee Sölle ooit, ‘verwildert het volk’.