Van harte welkom op de website van de Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg. Fijn om u te ontmoeten.

Wij zijn een diverse gemeenschap, afkomstig uit alle windstreken (zowel in Nederland als in Luxemburg) en diverse (geloofs)achtergronden. We ontmoeten elkaar rond actuele geloofs- en zingevingsvragen, in de (Nederlandstalige) vieringen op zondag in Roodt-sur-Syre, in gespreksgroepen en andere activiteiten.

De Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg is een open en warme gemeenschap, met respect voor ieders persoonlijke manier van geloven en levensbeschouwing. We laten ons inspireren door de Bijbel, die we lezen met het oog op ons leven en samenleven, zingevings- en levensvragen. Zo komen er verbindingen tot stand met literatuur en poëzie, kunst en muziek, wetenschap, wijsheid- tradities, natuur en cultuur. Maar ook met stilte, en ontzag voor de Eeuwige/God bron van Licht en Liefde. En met een open oog en hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Ontmoeting vinden we belangrijk. Na elke dienst drinken we koffie met elkaar, of ontmoeten we elkaar in activiteiten. Velen zijn op een of andere manier actief in een van de werkgroepen. Zoals het werk voor de vluchtelingenkinderen, de werkgroep vorming en ontmoeting of de pastorale zorg en het omzien naar elkaar.

Op deze website vindt u meer informatie en er volgt van tijd tot tijd meer. Wie u ook bent, wat u ook zoekt: wees welkom! We zien ernaar uit u te ontmoeten.

De mededelingen zijn sinds de corona-crisis vervangen door een digitale nieuwsbrief “Samen op pad”. Hij verschijnt ongeveer 8 tot 10 x per jaar met daarin het laatste nieuws uit de gemeenschap. Oudere nummers kunt u bij de secretaris opvragen.

NPG Samen op Pad maart – april

NPG Samen op Pad januari – februari 2023

Vasten: wél-doen

Ds. Ineke de Feijter

Woensdag 22 februari vangt de 40-dagentijd aan, met Aswoensdag. In RK-kring haalde men dan, na uitbundige carnavalsfeesten, een askruisje.

De paaslach

Ds. Ineke de Feijter

‘De humor van de bijbel’, met die titel schreef mijn leermeester Okke Jager in 1954 (!) een prachtig boekje.