Van harte welkom op de website van de Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg. Fijn om u te ontmoeten.

Wij zijn een diverse gemeenschap, afkomstig uit alle windstreken (zowel in Nederland als in Luxemburg) en diverse (geloofs)achtergronden. We ontmoeten elkaar rond actuele geloofs- en zingevingsvragen, in de (Nederlandstalige) vieringen op zondag in Roodt-sur-Syre, in gespreksgroepen en andere activiteiten.

De Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg is een open en warme gemeenschap, met respect voor ieders persoonlijke manier van geloven en levensbeschouwing. We laten ons inspireren door de Bijbel, die we lezen met het oog op ons leven en samenleven, zingevings- en levensvragen. Zo komen er verbindingen tot stand met literatuur en poëzie, kunst en muziek, wetenschap, wijsheid- tradities, natuur en cultuur. Maar ook met stilte, en ontzag voor de Eeuwige/God bron van Licht en Liefde. En met een open oog en hart voor de samenleving en de wereld om ons heen.

Ontmoeting vinden we belangrijk. Na elke dienst drinken we koffie met elkaar, of ontmoeten we elkaar in activiteiten. Velen zijn op een of andere manier actief in een van de werkgroepen. Zoals het werk voor de vluchtelingenkinderen, de werkgroep vorming en ontmoeting of de pastorale zorg en het omzien naar elkaar.

Op deze website vindt u meer informatie en er volgt van tijd tot tijd meer. Wie u ook bent, wat u ook zoekt: wees welkom! We zien ernaar uit u te ontmoeten.

De mededelingen zijn sinds de corona-crisis vervangen door een digitale nieuwsbrief “Samen op pad”. Hij verschijnt ongeveer 8 tot 10 x per jaar met daarin het laatste nieuws uit de gemeenschap. Oudere nummers kunt u bij de secretaris opvragen.

NPG Samen op Pad juli – augustus 2022

NPG Samen op Pad mei – juni 2022

Veerkracht

Ds. Ineke de Feijter

Dat leek me in maart een mooi thema voor de geplande wijkavonden. De lange pandemie-periode vroeg (en vraagt) voor velen om veerkracht.

Regard protestant

Ds. Ineke de Feijter

2x per jaar schrijft onze predikant een bijdrage voor de krant Luxemburger Wort. De tekst uit de editie van 10 juli is in het engels en heeft de titel: Selective-Slow-Down-Time.