Veerkracht

Dat leek me in maart een mooi thema voor de geplande wijkavonden. De lange pandemie-periode vroeg (en vraagt) voor velen om veerkracht. Zowel individueel, als gemeenschap en als samenleving. Ook de omstandigheden in de wereld vragen veerkracht, evenals ons nadenken en inspanningen m.b.t de toekomst. Naast de zorgen die er kunnen zijn in ons eigen leven, over werk, financiën, gezondheid, of wie ons lief zijn. Of over de vraag naar doel en perspectief en of je het allemaal wel volhoudt.
Dan is het belangrijk om stil te staan bij wat jou veerkracht geeft. Vandaar de vraag toen om iets mee te nemen naar die avonden, wat voor u of voor jou veerkracht symboliseert, of waar je veerkracht aan ontleent. Daarop kwamen mooie reacties. Zoals het zakje M&M’s dat iemand meebracht. In een hele moeilijke periode van haar leven waren het muziek en mensen, die haar hielpen om veerkracht te vinden. Veerkracht kan vele kleuren aannemen.
Soms ervaren we het leven als een veertje dat zweeft in de lucht. Soms als een veertje dat ineengedrukt wordt, zoals bij een pen. Zo’n ervaring kan je diep raken. Ik las ergens dat iemand ook dat ‘veer-kracht’ noemde. Als moed om te buigen. In de erkenning dat er soms geen antwoord is, je het niet in de hand hebt. Veerkracht zowel als moed om weer op te staan, als moed tot overgave. Het leven omarmen, soms kleiner, soms groter. Hopelijk milder en meedogend -ook met onszelf- verlangend naar heelheid, waar vrede van bestaan is ontwricht.
Op een van de avonden nam iemand daarover een gedicht mee, dat ik hier – met haar toestemming – graag ook aan u doorgeef.
Ik wens u allen een veerkrachtige, deugddoende zomer toe!

Ineke de Feijter