Bestuur

Bestuur

Ds Ineke de Feijter, NPG – predikant
Peter Hondius
, voorzitter
Mariska Berchem – Stolk, secretaris
Hans van der Drift, penningmeester
Cathalien de Boer, algemeen bestuurslid (gebouwen)
Janny Booman, preekvoorziening
Marise Spaans, algemeen bestuurslid

Onder deze link vind u de nieuwe wie doet wat in de NPG, versie 2020-2021