Korte geschiedenis NPG

In het begin van de jaren vijftig ging in Luxemburg de huidige Europese Gemeenschap van start met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit had een eerste toestroom van ambtenaren uit de andere vijf lidstaten tot gevolg, dus ook uit Nederland. De protestanten onder hen, die in het begin de kerkdiensten van de Duitse, Franse of Luxemburgse gemeente bezochten, kregen na verloop van tijd behoefte aan diensten in de eigen taal. Daartoe werd eens per maand een predikant uitgenodigd. De diensten werden eerst bij een van de deelnemers thuis gehouden, terwijl later, en nu nog steeds, onderdak werd gevonden in diverse gebouwen. De NPG heeft nooit een eigen (kerk)gebouw gehad.
Hoewel het in die tijd wellicht mogelijk is geweest om zowel een Gereformeerde als een Nederlands-Hervormde Gemeente op te richten, werd besloten om gastpredikanten van verschillende geloofsovertuiging uit Nederland en België uit te nodigen.
In de jaren zestig kwam men tot de overtuiging dat de Nederlandstalige protestanten een eigen predikant moesten krijgen, niet alleen voor de kerkdiensten, maar ook voor het pastorale werk en het godsdienstonderwijs op de Nederlandstalige afdeling van de Europese school. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe vrij informele groep een rechtspersoon moest worden. Zo kwam het dat op 1 maart 1965 de Nederlandse Protestantse Gemeenschap werd opgericht.

In 2015 heeft de NPG 50 jaar jubileum gevierd. Samen met het jubileumcomité en onder redactie van Ati van Dijk is er een prachtig boek ontstaan. Naast verhalen uit de beginjaren komen ook de oud-predikanten aan het woord, zijn er krantenknipsels en vele foto’s in verwerkt. U kunt de hele uitgave downloaden via deze link.