Predikant en bestuur

Ds. Ineke de Feijter, predikant
Peter Hondius
, voorzitter
Mariska Berchem – Stolk, secretaris
Hans van der Drift, penningmeester
Cathalien de Boer, algemeen bestuurslid voor gebouwen
Janny Booman, algemeen bestuurslid voor preekvoorziening
Marise Spaans, algemeen bestuurslid voor communicatie en roosters

De eindverantwoording van de eredienst en gemeentecontacten valt onder het ressort van de voorzitter. Activiteiten en diaconie onder het ressort van de secretaris.