Predikant en bestuur

Ds. Ineke de Feijter, predikant
René Barents, voorzitter
Secretaris, vacant
Foppe Smedes, penningmeester
Wim van Heesen, algemeen bestuurslid 
Marianne van Reenen, algemeen bestuurslid voor preekvoorziening
Ad de Jong, algemeen bestuurslid 

De eindverantwoording van de eredienst en gemeentecontacten valt onder het ressort van de voorzitter. Activiteiten en diaconie onder het ressort van de secretaris.