Predikant en bestuur

Ds. Ineke de Feijter, predikant
Peter Hondius
, voorzitter
Rose Min Lammens, secretaris
Foppe Smedes, penningmeester
Wim van Heesen, algemeen bestuurslid 
Marianne van Reenen, algemeen bestuurslid voor preekvoorziening
René Barents, algemeen bestuurslid 

De eindverantwoording van de eredienst en gemeentecontacten valt onder het ressort van de voorzitter. Activiteiten en diaconie onder het ressort van de secretaris.