Samenwerking

Al bij het begin van de NPG was er sprake van samenwerking. De Samen-op-Weggedachte bestond hier al lang voordat er in Nederland sprake van was. Nederlands-hervormden en gereformeerden besloten samen de NPG op te richten. En ook nu zijn de meeste stromingen binnen de Nederlandse protestantse familie (alsmede diverse niet-protestanten) in de NPG verenigd. De NPG probeert daar ook rekening mee te houden door predikanten uit verschillende protestantse kerken uit te nodigen bij ons voor te gaan.

In de tweede helft van de jaren negentig werd in Luxemburg de Alliantie van Protestantse Kerken in Luxemburg opgericht, waarin de Luxemburgse protestantse kerk, ook de Franse, Deense, Nederlandse, IJslandse, Noorse en Finse gemeente samen uiting willen geven aan de protestantse aanwezigheid in Luxemburg. Ook de engelstalige All Nations Church heeft zich hierbij aangesloten.
De Alliantie en haar kerken maken bovendien in een ruimer oecumenisch verband deel uit van de Raad van Kerken, waarin zij samenwerken met de katholieken, de anglicanen en diverse orthodoxe kerken. Enkele keren per jaar worden in het kader van de Raad van Kerken allerlei zaken besproken die het christelijke leven in Luxemburg bevorderen. Eén van de activiteiten betreft de voorbereiding van de oecumenische dienst die ieder jaar in januari wordt gehouden.