Werkgroepen

Onder deze link vindt u de nieuwe “Wie doet wat” in de NPG, versie 2023-2024. De contactgegevens, zoals telefoonnummers of e-mail adressen zijn te vinden in de nieuwsbrief of in de door u ontvangen “Wie doet wat”.

Hieronder de werkgroepen met de namen van de leden die deze coördineren:

WERKGROEP EREDIENST
Mieke Jonker, coördinatie en liturgie
Ad de Jong, gebouwen
Marianne van Reenen, muziek
Cathalien de Boer, kindernevendienst en crèche
Aad Booman, opnames kerkdiensten
Henriëtte Groeneveld, koffiedrinken

WERKGROEP DIACONIE/VLUCHTELINGEN
Mieke Jonker, diaconie
Cathalien de Boer, de helpende hand
Ati van Dijk, vluchtelingencomité

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN
Wim van Heesen, gemeentecontacten

WERKGROEP VORMING EN ONTMOETING
Rool Reichel, oecumenische middagsgesprekskring
Diner pensant, Ineke de Feijter
Entr’acte, Wim van Heesen

WERKGROEP COMMUNICATIE
Mariska Berchem-Stolk, contactpersoon Samen op Pad
Annette Schneider-Wouters, website

WERKGROEP FINANCIEËN / KASCOMMISSIE
Foppe Smedes, contactpersoon
Mariska Berchem-Stolk, Peter Reichel, Marise Spaans, kascommissie

Diaconie/de helpende hand
Deze hulpdienst van de NPG staat alle leden ter beschikking. Aarzelt u niet hulp te vragen, we zullen ons best doen om aan uw verzoeken te voldoen, uiteraard met de uiterste discretie.

Werkgroep Entr’acte
Entr’acte organiseerd activiteiten rondom het geloof, mocht u een voorstel hebben voor een lezing, een rondleiding of iets dergelijks, graag een mail naar de werkgroep.

Werkgroep Vluchtelingen
Het vluchtelingencomité organiseerd activiteiten in het vluchtelingencentrum van Marienthal. Het centrum wordt beheerd door Caritas. Een recent verslag (voorgedragen in de vluchtelingendienst van 26 juni 2022) van de werkgroep vind u onder deze link.

Redactieteam
Het redactieteam zet de nieuwsbrief op en staat in contact met Annette Schneider-Wouters die verantwoordelijk is als webmaster. Voor commentaar, opmerkingen of een bijdrage voor de nieuwsbrief of de website van de NPG graag een mail aan de werkgroep.